הגדרה ידנית של IP ו-DNS בהגדרות הרשת בטלוויזיה

מדריך קצר להגדרת IP ו/או DNS באופן ידני בהגדרות הרשת בטלוויזיה.

במקרה שצריך להגדיר IP קבוע או DNS באופן ידני, יש לבטל בהגדרות הרשת בטלוויזיה את הגדרת ה-DHCP האוטומטית שמאפשרות קבלת כתובת רשת אוטומטית מהראוטר. להלן השלבים להגדרה ידנית של כתובת הרשת IP ו-DNS:

  1. יש לעבור למסך ההגדרות ע״י לחיצה ממושכת על כפתור ההגדרות בשלט רחוק (“גלגל שיניים”).
  2. יש לבחור בתפריט: “כללי”.
  3. יש לבחור באפשרות: “רשת”.
  4. יש לבחור ברשת הרצוי “חיבור קווי” או חיבור Wi-Fi” וללחוץ עליה.
  5. בחיבור קווי יש לבחור באפשרות: “ערוך”:

   בחיבור Wi-Fi יש לבחור באפשרות: “רשת אחרת” ולאחר מכן יש לבחור באפשרות: “הגדרות Wi-Fi מתקדמות”:

  6. יש להסיר את האפשרות: “הגדר באופן אוטומטי”.
  7. יש לשנות את הכתובת IP או/ו ה-DNS לפי מה שרוצים ובסיום יש ללחוץ על כפתור “לחיבור”.
  8. יש לוודא שיש חיבור תקין לראוטר (שכל החיבורים הם ירוקים).

   במידה ויש כתובת לא נכונה לרשת, אז לא יהיה חיבור לאינטרנט ותראו איפה הבעיה לפי עיגול האדום. במקרה כזה יש לוודא שהכתובת שעדכנתם לראוטר נכונה.

קישורים נוספים:

דילוג לתוכן