מדריך בטיחות/בקרת הורים בטלוויזיות LG

תפריט הגדרות הבטיחות (המוכר גם כבקרת הורים) נועד לבצע הגבלות שיעזרו לכם בשליטה על השימוש בטלוויזיה.

הגדירו נעילה על הערוצים, יישומים וגם כניסות (קלט), וכדו’ לשימוש תחת בקרת הורים.

כניסה למסך בטיחות בטלוויזיה:

הסבר לדגמי 2021 ומעלה:

 1. יש להיכנס למסך ההגדרות בטלוויזיה.
 2. עברו למסך “כללי”.
 3. בחרו באפשרות: “בטיחות”.
 4. לחיצו על האפשרות “כיבוי” להפעלת השירות.
 5. הזינו את סיסמת ברירת המחדל: “0000”.

הסבר לדגמי 2016-2020:

 1. יש להיכנס למסך ההגדרות בטלוויזיה.
 2. עברו למסך “כללי”.
 3. בחרו באפשרות: “בטיחות”.
 4. לחיצו על האפשרות “כיבוי/הפעלה” להפעלת השירות.
 5. הזינו את סיסמת ברירת המחדל: “0000”.
 6. ניתן לשנות את הסיסמה על ידי האפשרות: “אפס סיסמה”.

איך לנעול אפליקציה (יישום):

ניתן לנעול יישום או כמה ביחד ע”י סיסמה.

 1. בחרו בתפריט “בטיחות” את האפשרות: “היישום נעול”.
 2. בחרו מרשימה את היישום שברצונכם לנעול עם סיסמה, ניתן לבחור כמה ביחד או את כולם.
  היישומים הנבחרים ינעלו עם סיסמה. יש להפעיל את היישום מחדש לפני השימוש.

  כך זה נראה בדגמים ישנים יותר:
 3. בכניסה הבאה למסך הראשי עם סרגל האפליקציות, את היישום הנעול אתם תראו עם סימן מנעול.

נעילת כניסות לטלוויזיה עם סיסמה

ניתן לנעול כניסות HDMI לטלוויזיה ע”י סיסמה.

 1. בחרו בתפריט “בטיחות” את האפשרות: “הקלט נעול”.
 2. בחרו מרשימה את הכניסות שברצונכם לנעול עם סיסמה, ניתן לבחור כמה ביחד או את כולם.

הגדרת תוכן לפי גיל בטלוויזיה

ניתן להגדיר תוכן לפי גיל, מיועד לעידן פלוס.

 1. בחרו בתפריט “בטיחות” את האפשרות: “נעילת תכנית טלוויזיה”.
 2. בחרו את הגיל לצפייה.

חסימת ערוץ עידן פלוס

ניתן לחסום ערוצים של עידן פלוס עם סיסמה.

 1. בחרו בתפריט “בטיחות” את האפשרות: “הערוץ נעול”.
 2. תעברו ישירות לתפריט עידן פלוס ומשם תפעלו על פי ההוראות.

איפוס סיסמה שאבדה:

להלן השלבים לאפס את הסיסמה:

  1. יש להיכנס למסך ההגדרות (ללחוץ על כפתור ההגדרות בשלט הרחוק).
  2. יש לעבור למסך “כללי” -> “בטיחות”.
   בדגמי 2021 זה תחת תפריט: “כללי” -> “מערכת” -> “בטיחות”.
  3. יש ללחוץ על רצף הכפתורים בשלט הרחוק הבאים:
   לחצו על כפתור הערוצים למעלה (+) פעמיים
   לחצו על כפתור הערוצים למטה (-) פעם אחת
   לחצו על כפתור הערוצים למעלה (+) פעם אחת.
  4. כעת יוצג החלון הראשי להזנת הסיסמה.
  5. הזינו את המספר: “0313” לאיפוס הסיסמה.

 

דילוג לתוכן